filosofi

kontinuitet är nyckeln

En träningsplan som tar hänsyn till individen skapar förutsättningar för kontinuitet i träningen utan uppehåll för överbelastnings- eller stressrelaterade skador och/eller sjukdomar. Kontinuitet är basen i pyramiden som gör att man kan bygga en stabil grund att utvecklas ifrån.  

vem kan nå sin prime med mig

Prime Coaching vänder sig främst till triathleter som är 40 år och äldre och är bosatta i Halland, med hög träningsmotivation och klar målsättning. Genom närheten till din coach erbjuds gemensamma träningspass och clinics. Detta är min nisch men även triathleter på annan ort och med annan ålder är naturligtvis välkomna!

kroppens förändring

Många träningsprogram har en mall som ser likadan ut oavsett ålder på den som det vänder sig till. Kroppen på 25-åring och en 50-åring påverkas olika vid samma fysiska belastning och faktorer som sömn, kost och återhämtning påverkar också olika beroende på ålder. Allt detta sammantaget gör att träningsupplägget bör individanpassas för att nå ett optimalt utfall. I annat fall ökar risken för skador, sjukdomar och uteblivna resultat.

med mig som coach får du

  • Gemensamma träningar och tester i Halmstad med omgivning
  • Tillgänglighet via telefon/mail
  • Detaljerat träningsprogram med uppföljning och feedback varannan vecka
  • Helt individanpassat upplägg, planerat tillsammans med dig och med hänsyn till din vardagssituation
  • Bollplank avseende nutrition på träning och tävling

pris

För att kunna ge den bästa coachingen anpassad till varje individ erbjuds plats för ett fåtal atleter. Kontakta mig för prisuppgift.