filosofi

kontinuitet är nyckeln

En träningsplan som tar hänsyn till individen skapar förutsättningar för kontinuitet i träningen utan uppehåll för överbelastnings- eller stressrelaterade skador och/eller sjukdomar. Kontinuitet är basen i pyramiden som gör att man kan bygga en stabil grund att utvecklas ifrån.  

vem kan nå sin prime med mig

Prime Coaching vänder sig främst till löpare och triathleter med hög träningsmotivation och klar målsättning. Jag har ett fåtal adepter för att kunna ge hög individuell service till var och en.

kroppens förändring

Många träningsprogram har en mall som ser likadan ut oavsett ålder på den som det vänder sig till. Kroppen på 25-åring och en 50-åring påverkas olika vid samma fysiska belastning och faktorer som sömn, kost och återhämtning påverkar också olika beroende på ålder. Allt detta sammantaget gör att träningsupplägget bör individanpassas för att nå ett optimalt utfall. I annat fall ökar risken för skador, sjukdomar och uteblivna resultat.

med mig som coach får du

  • Tillgänglighet via telefon/mail
  • Detaljerat träningsprogram i fyraveckors-block med uppföljning och feedback
  • Helt individanpassat upplägg, planerat tillsammans med dig och med hänsyn till din vardagssituation
  • Bollplank avseende nutrition på träning och tävling
  • Gemensamma träningar och tester i Halmstad med omgivning
  • Träningstävling triathlon med övriga adepter

pris

För att kunna ge den bästa coachingen anpassad till varje individ erbjuds plats för ett fåtal atleter. Kontakta mig för prisuppgift.